Logistikfastighet

industri / kontor
BAKGRUND

Vi utvecklar tillsammans med NCC och Tribona ett typhus innehållande kontor och lager. Huset är avsett som en flexibel logistikbyggnad och är anpassad för att fungera i olika sammanhang.

Både kontors- och lagerdel går att dela av på ett flertal olika sätt för att kunna hysa flera hyresgäster, eller vara föränderlig över tid.

FAKTA

Kund: NCC och Tribona