Radhusområden

bostäder / stadsplanering
BAKGRUND

Vi medverkar vid etableringen av EREIMs radhus på ett flertal orter i södra Sverige.

EREIM

Ekeblad Real Estate Investment Management (EREIM) förädlar mark och projektfastigheter. Tyngdpunkten ligger på bostadsprojekt, främst radhus och flerfamiljshus.

FAKTA

Kund: EREIM
Projektstart: 2014 –
Färdigställt: 2015 –