Ängelholms stationsområde

bostäder / stadsplanering / kommersiellt
BAKGRUND

Vi hjälper Jernhusen med att utveckla ett markområde i anslutning till Ängelholms stationsområde.
Befintlig järnvägs- och busstation med tillhörande infrastruktur kompletteras med flerfamiljshus, kommersiella verksamheter och ett nytt gatunät.

Närheten till Ängelholms centrum och fina naturvärden tas tillvara och jämkas med riskavstånd och buller från järnvägen.

FAKTA

Kund: Jernhusen

Artikel i Helsingborgs Dagblad