Vindsinredning – Malmö

bostäder
BAKGRUND

I två angränsande fastigheter på Möllan

i Malmö inreds 14 nya vindslägenheter.

FAKTA

Kund: Heimstaden